P-attention
@Workability

Door focus op leiderschap en (duurzame) inzetbaarheid, in plaats van ziekte en afwezigheid,

dagen wij uit om anders naar verzuim te kijken.

P-attention benadert verzuim vanuit een breder perspectief dan ziek zijn en beter worden. Het gaat om medewerkers die met de juiste zorg en aandacht (weer) optimaal kunnen functioneren.

Een prettige en veilige werkplek brengt het beste in mensen naar boven. Ze voelen zich gelukkiger, durven keuzes te maken en gaan makkelijker om met veranderingen.

Het positieve effect is snel zichtbaar. Het arbeidsverzuim daalt en de productiviteit stijgt.

INZICHT

Waar zit het probleem?

Wij geven je inzicht in de oorzaken en effecten van arbeidsverzuim op prestaties en kosten. Dit kan op alle niveaus (individueel, afdelingsniveau en organisatieniveau). Meten is weten!

Op basis van een grondige analyse van de verzuimcijfers (historie, leeftijdsopbouw, achtergrond) maken wij een op maat gesneden plan van aanpak. Wij nemen de verantwoordelijkheid van de leidinggevende en casemanager niet over, maar gaan je met een andere kijk op verzuim hierbij begeleiden en coachen.

FOCUS

Invloed door leiderschap

Je leert hoe je met jouw natuurlijke leiderschapsstijl een veilige en gezonde werkplek creëert waar mensen met respect voor elkaar de dialoog over inzetbaarheid aangaan.

BreinStijl@Work geeft je inzicht in jouw voorkeursstijl van leidinggeven en communiceren.

Hierdoor begrijp je jezelf beter en helpt het je in het overtuigen, jezelf presenteren en leidinggeven.

ACTIE

Maak het onbespreekbare bespreekbaar

Met praktische tools helpen wij om de gedeelde verantwoordelijkheid, van zowel werkgever als werknemer, inzake (duurzame) inzetbaarheid bespreekbaar te maken om zo gezamenlijk een gezonde en veilige werkomgeving te creëren.